İletişim mesajlarını hedef kitlelere ulaştırmanın en etkili yollarından biri etkinlik düzenlemektir. Etkinlikler biçim, hedef ve verilecek mesajların içeriği açısından ayrıntılı bir şekilde planlanması ve uygulanması gereken iletişim platformlarıdır.
Hangi mesajın nasıl bir etkinlikle en iyi şekilde hedefine ulaşacağı, üzerinde iyi düşünülmesi ve yoğun çalışılması gereken bir konudur.
Pimarks Event Management her türlü etkinliği, öncesi, gerçekleştirilmesi ve sonrasıyla, planlar ve uygular.
Pimarks Event Management bu çerçevede, hangi hedef kitleye hitaben nasıl bir etkinlik yapılması gerektiğini, bu etkinlikte hangi sözcülerin hangi mesajları vereceğini, konuşma içeriklerini, medyanın katılımını ve yansımaları, beklenmedik olumsuz sonuç veya gelişmeler karşısında uygulanacak iletişim planını ve alınan olumlu sonuçların pekiştirilerek geliştirilmesi açısından yapılması gereken iletişim faaliyetlerini içeren ayrıntılı bir hizmet paketi sunar.
Kuruluşumuzun her türlü organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda geniş bir tecrübe birikimi bulunmaktadır.

Şirketimizce sunulan hizmetler şunlardan oluşur:

  • Etkinliklerin tasarlanması ve bütçelerinin hazırlanması,
  • Hazırlanan proje planları temelinde gerekli koordinasyonun sağlanması,
  • Organizasyon ile ilgili tüm 3. parti anlaşmalarının yapılması, sahada denetlenmesi ve koordinasyonu.